Thông báo nhận xét

Tôi rất hài lòng với dịch vụ nạp mực bên bạn, in đẹp và ít thay linh kiện hơn trước. chúc công ty ngày càng nhiều khách.